Επιλογές Βιβλίων
Ορκίσου, 'Αλεξ Κρος
Ο Κουκλοποιός
Μερικές Μικρές Ιδέες πριν Γίνεις Μαμά
Νυχτερινή Βάρδια
Κάιν & 'Aβελ - ΣΤ' ΕΚΔΟΣΗ